Othello Sendromu Nedir?

İsmini William Shakespeare’nin Othello adlı oyunundan almıştır. Othello, bu oyunda aşırı kıskançlığından dolayı eşinin kendisini aldattığını düşünür ve hem eşini hem de kendisini öldürür.​


İngiliz psikiyatrist John Todd (1914-1987) tarafından K. Dewhurst ile birlikte yayınladığı bir makalesinde isimlendirilmiştir. Patolojik (ölümcül,sanrılı) kıskançlık olarak da bilinir. “Sadakatsizlik” ve “aşırı kıskançlık yanılması” ile karakterize edilen psikotik bir bozukluktur. Genetik bir hastalık olmamakla birlikte erkeklerde kadınlara oranla daha çok görülür (%60). Hastalık kendi kendine de var olabilirken aynı zamanda şizofreni, alkolizm veya madde bağımlılığı gibi nedenlerden dolayı da ortaya çıkabilir. Bu kişiler sadece partnerlerinin kendilerine karşı sadakatsiz olduklarına yönelik saplantılı düşüncelere sahip olmakla kalmazlar, aynı zamanda sosyal olarak kabul edilemez (fiziksel ve psikolojik şiddet, cinayet işlemek, vb.) ve anormal davranışlar (sürekli tedirgin olmak, eşlerini takip etmek, vb.) da sergilerler. Bu konuyu ele almamdaki başlıca sebeplerden biri de günümüzde mühim bir sorun olan kadına şiddete dikkat çekmek. Her geçen gün artış gösteren kadına şiddet olaylarının sonunun gelmesi için bu hastalara da acilen tedavi uygulanması gerekir.


Kıskançlık aslında bizlerin de günlük hayatta sıkça hissettiğimiz bir duygudur. Ancak aslına bakıldığında kimse sevdiği için kıskanmaz. Onu kıskançlığa sürükleyen şey sevilmeme, kaybetme, güvensizlik ve başarısızlık gibi hislerdir. Descartes bu konuda der ki; “Kıskançlık sahip olduklarını koruma isteğinden kaynaklanan bir tür korkudur.” Bu sendroma sahip bireylerde ise kıskançlık hayatında vazgeçilmez olmuştur. Artık masum bir kıskançlıktan çok eşlerinin veya partnerlerinin özel hayatlarına kolayca dahil olabilme hakkı sunduğunu düşündüğü bir durum söz konusu olur.

Othello Sendromunun Nedenleri Nelerdir?


Çeşitli çalışmalarda öne sürülen nedenlerden biri, beynin sağ frontal lobunun düzgün çalışmadığı zaman bozukluğa neden olmasıdır. Sonuç olarak, kendini izleme, davranış kontrolü gibi faaliyetler ve duygular, sol yarımkürenin tepkilerinin doğruluğunu analiz ederek etkilenmez, bu da onun temelsiz yorumları oluşturmasına ve bireyin garip davranmasına neden olur.


Bunun dışında, bu durumun ortaya çıkmasına neden olan diğer iki faktör de sendromdan etkilenen kişinin, eşinin kendisine olan samimiyetini sorgulamaya iten güvensizlik veya korku ve uyuşturucu ya da cinsel gücünün azaltılmasına yönelik bir madde verdiğine dair inanç olabilir.

Othello Sendromu Belirtileri Nelerdir?


• Birlikte olduğu kişiyi her şeyden ve herkesten saplantılı şekilde kıskanma
• Sevgiliden, eşten ayrılmayı fobi haline getirme
• Aşırı saldırganlık ve şiddet eğilimi
• Kendini değersiz hissetme duygusu
• Çaresizlik
• Mutsuzluk
• İnanacak kadar kuruntu yaparak bir senaryo üretmek
• Küçük ve basit bir olaya karşı bile yüksek derecede tepki göstermek

Tedavisi Nedir?

Etkilenen bir birey çeşitli psikiyatrik durumlara maruz kaldığı için, ilk adım genellikle semptomların yardımıyla altta yatan bir akıl hastalığı gibi birincil psikiyatrik durumun değerlendirilmesini ve çözümlenmesini içerir.


Genellikle takip eden diğer terapötik araçlar şunlardır:


İlaç:


• Antipsikotik ilaç
• Antidepresan ilaç
• Psikolojik tedavi
İlaç tedavisi ile birlikte, bu durumun üstesinden gelmek için yararlı olabilecek bazı terapiler şunlardır:
• Davranış tedavisi
• Bireysel psikoterapi
• Bilişsel terapi
• İçgörü odaklı psikoterapiler
• Çift terapisi
• Aile terapisi

Kaynakça:
https://www.sozcu.com.tr/2018/saglik/othello-sendromu-nedir-kiskanclik-nasil-engellenir-othello-sendromu-belirtileri-ve-tedavisi-oub2-2433543/
https://evrimagaci.org/othello-sendromu-nedir-hastalik-derecesinde-kiskanclik-insan-iliskilerini-nasil-etkiliyor-10466
https://www.tavsiyeediyorum.com/makale_14798.htm
https://npistanbul.com/eriskin-psikiyatri/othello-sendromu/
https://www.fanatik.com.tr/othello-sendromu-nedir-belirtileri-nelerdir-othello-sendromu-testi-ve-tedavisi-nasil-yapilir-2161885